BRO BLIR BÄTTRE

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT
TRIVSAMMARE OCH TRYGGARE BRO

VI VILL ATT ALLA SKA TRIVAS

Vårt arbete går ut på att skapa ett mer trivsamt Bro för alla. Det är genom gemensamma krafter och med lokalt engagemang vi kan göra skillnad. Genom föreningen Bro Utveckling möts både privata och offentliga aktörer för att arbeta tillsammans för ett trivsammare Bro med fokus på förbättra gemenskap, utemiljöer, fritid, trygghet och kommunikation.

BID – DEN LOKALA KRAFTEN

Vår samverkansmodell sker enligt BID
(Business Improvement District) som används både internationellt och nationellt med goda resultat. Det handlar om att engagera lokala krafter, se vilka problem som finns inom olika områden och hur man gemensamt bäst åtgärdar dem.

VI ÄR BRO UTVECKLING

BRO IK – FÖRETAGARNA UPPLANDS-BRO – HEMBLA – ICA – POLISMYNDIGHETEN

UPPLANDS-BROHUS (KOMMUN FASTIGHETER) – UPPLANDS-BRO KOMMUN 

UTFÖRT

KLOTTER OCH ÅTGÄRDER

Skadegörelse såsom klotter har ökat markant de senaste år. Samverkan, klottervandringar och snabba åtgärder har gett resultat.

PERMAKULTUR I RÅBY

Ny grön mötesplats för vuxna och gemensamhetsodling ska iordningställas i den bortglömda parken söder om förskolan i Bro.

FRITIDSUTBUDET

Vi har inventerat fritidsutbudet i Bro och ska nu utreda, hur vi på bästa sätt med samverkan, stöd och andra satsningar kan utveckla fritiden.

Scroll to Top